Tjenester

Kursprogram

Opplæring for lønnsom anvendelse av
Diver Platform™

Vi tilbyr både kundespesifikke kurs, workshops og klasseromsundervisning. Dykk ned i Diver Platform’s vidunderlige verden - og du kan oppdage detaljer, som foredles til verdier.…


IT-Learning

Opplæring hos Infotool

En investering i en systemløsning, blir først lønnsom da alle medarbeidere forstår anvendelsen av systemet. Derfor har Infotool utviklet IT- Læring, et egenutviklet pedagogisk opplæringskonsept.


Support

Online support for kontinuerlig forbedringer

Vårt service senter er kjent for meget høy servicegrad og dybde kunnskap om Diver Platform™. En systemløsning er ikke bedre enn brukeren som anvender…


Diver | BI Spesialister

Samarbeid som bidrar til mer dybdekompetanse

Infotool Norge samarbeider med flere konsulenter, som bidrar til mer dybdekompetanse innenfor flere bransjer. Her er våre konsulenter: Axia Application, BI Partner, BIWare, og Pilaro BI